I kirkens kælder

En formiddag for et par uger siden, ringede kirkeværgen Jette til os. Hun har overblikket og ansvaret for forskellige områder, i Simeons Kirke og Sankt Johannes Kirke på Nørrebro. Kældrene under disse gamle bygninger skulle ryddes op, og flere opgaver skulle løses. Jette skulle bruge assistance til oprydning, afhentning af genbrug, montering og diverse, så Multigenbrug blev inviteret på besøg.

Sankt Johannes Kirke, Nørrebro

Tæt på Sankt Hans Torv ligger Sankt Johannes kirke. I kælderen under det store, gamle kirkerum, har mange glade gemmere samlet en masse gode sager. Det er fra kirkerådene blevet besluttet at der skal organisering i tingene, og et blandet hold blev tilkaldt.

Kirketjenere, sognepræsten, 1 kirkeværge, 2 flyttemænd og Multigenbrug samarbejdede omkring at få tømt kælderen, sorteret alle effekter, afmonteret nogle reoler som stod i vejen, fejet og samlet de ting som skulle gemmes, i de ryddede rum. Alt der skulle gemmes kom retur på hylderne og en masse sager kom med retur til Multistudiet i Nordhavn, og de ting som ikke kunne genbruges, hverken på den ene eller den anden måde, blev miljøsorteret og kom på genbrugsstationen.

Afhentning af skrot og genbrug

Før vi ryddede alting ud, så kælderen under Sankt Johannes Kirke således ud.

I kælderen var mange genbrugelige sager, lige fra salmetavler, relieffer, kirkebænke og andet interiør til den gamle smukke kirke. De sager bevarer kirken naturligvis, da de har masser af historie med sig, og for at sørge for muligheden for at indrette med antikke, religiøse effekter, på et senere tidspunkt.
Men der var mange andre genbrugsartikler, som de fik ryddet op i og ikke behøvede at gemme på. For eksempel udløbne plakater, pynt til de mange arrangementer kirkerne står for, tomme flyttekasser, gamle radiatorer, etc.
De gode mennesker savnede overblik i kælderen og i fællesskab fik vi virkelig skabt plads og rum.


Vi har givet den hele armen med oprydning og rykken rundt på sagerne på denne opgave, og det bærer frugt! Vi kan virkelig mærke en forskel, og håber at brugerne af kælderen i kirken får stor glæde af rummet fremover.

Afmontering af reoler

For at skabe opbevaringsplads har nogen i sin tid bygget reoler i kirkens kælder. Multigenbrug afmonterede to af dem, da de stod lige i midten af rummet og kom til at blænde af, for de andre reoler. Det gør desværre at man ikke får udnyttet pladsen optimalt, og derfor pillede vi dem ned, efter kirkeværgens ønske. Rummene har stadig god plads til opbevaring og nu også rum til at komme rundt, med de sager de ønsker at gemme væk, på en organiseret måde.

Da Multigenbrugs fornemmeste opgave er at genbruge hvad vi kan, er pladerne blevet puttet i vores trælast til fremtidige genbrugsbyggeprojekter og upcycling.

Montering i Simeons Kirke

På Sjællandsgade ligger Simeons Kirke. Deres kælder er, som de fleste andre kældre, benyttet til opbevaring. De reoler de brugte til ekstraservice, viskestykker, stearinlys osv. var ikke fastmonteret i væggen, og gjorde dem derfor ustabile. Her har Multigenbrug været behjælpelige med at fastmontere reolerne i væggen, så de de tunge sager bliver hvor de skal.

Vi pakkede en værktøjskasse med genbrugsskruer, slagboremaskine og vaterpas, og fik med 10 huller, skruer og skiver fastmonteret metalreolerne i den gamle kirkevæg.
Nu kan opbevaringspladsen indtages igen, og hylderne fyldes op med alle de sager, kirken bruger i dagligdagen.

Reolerne i kælderen er nu fastmonteret i væggen og klar til at blive fyldt op med sager.

Simeon – Sankt Johannes Sogn

Vi har med et moderne sogn at gøre, som er socialt aktivt og teamet afholder mange forskellige aktiviteter.
Denne sommer fik de i Sankt Johannes Kirke indført en “tænkepause” i fyraftenstiden, hvor kulturpersonligheder tænker højt omkring store temaer og fordybende emner.
Hver torsdag eftermiddag er der familiekor i Simeons Kirken. En givende måde at være sammen på! Tilmeld jeres familie inden – du kan gøre det her. Senere på dagen er der også fællesspisning, de afholder løbende koncerter, foredrag, legestue og nørklestue og meget andet.

Læs mere om Sankt Johannes Kirke på deres facebookside eller Instagram.
Se mere om Simeons Kirke og deres arrangementer på deres facebookside og Instagram.

Vil du vide mere om kirkerne, tale med en præst eller få et overblik over deres arrangementer og lignende, kan du gå til deres hjemmeside.

Vi er så glade for samarbejdet med disse gode mennesker og ser frem til fremtidige opgaver i og omkring kirkerne.

Tak for nu!

Vil du læse mere om Multigenbrugs dagligdag, kan du se flere blogindlæg her.

God læselyst.